Alchemie van het alledaagse

                                                     

         Jaartraject antroposofie & levenskunst

Het team

Aan de basis van dit initiatief staan acht mensen: Pieter Govaerts, Melanie Lauwaert, Luc Vandecasteele, Bastiaan Baan, Christine Gruwez, Margriet Govaerts, Bart Vanmechelen en Ineke Van den Bosch. Zij worden bijgestaan door alle andere betrokkenen en vormen samen een team in het jaartraject. Speciale dank gaat uit naar de Antroposofische vereniging in België en ImpulsA.

Hieronder vindt u een overzicht van alle sprekers en facilitators van het jaartraject 2023-2024!

 

Luc Vandecasteele

Luc Vandecasteele (° 1954) werkte van 1978 tot 2019 als antroposofisch georiënteerd huisarts. In 1979 opleiding algemene antroposofie en antroposofische geneeskunde in Nederland. Adviserend schoolarts in twee steinerscholen. Van 1988 tot 2008 bestuurslid van de antroposofische vereniging in België. Publicaties: “Het dierbare België”; “Islam en christendom”; “Geen mens zonder god”. Cursussen over menskunde, pedagogie, gezondheid en ziekte. Vader van 6, grootvader van 8.  

Op 23 september 2023 komt Luc vertellen over:

Op zoek naar de bronnen van ziekte en gezondheid

Mathijs van Alstein

Mathijs van Alstein (1976) ging naar de Rudolf Steinerschool in Antwerpen en studeerde daarna filosofie aan de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 2005 aan de UA met een doctoraat over Martin Heidegger. Sinds 2010 is hij priester in De Christengemeenschap van Zeist. Bij uitgeverij Urachhaus verscheen dit jaar “Versuche in der Leere: Von der Leidenschaft zur Erkenntnis”, een bundel met korte essays over de oude en nieuwe mysteriën. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Op 28 oktober 2023 komt Mathijs vertellen over:

Vrijheid en openbaring: de ontdekking van ons zelf

Petra Essink

Petra Essink (1967) studeerde Voeding in Wageningen, en daarna de opleiding natuurvoedingskunde aan de Kraaybeekerhof Academie. Daar leerde ze de biodynamische
landbouw en de antroposofische voedingsleer kennen. Sinds die tijd weet ze dat voeding véél meer is dan een verzameling stofjes. En dat er zoiets bestaat als levenskracht in voeding.
Hierover schreef ze samen met Paul Doesburg een boek met de naam Barstensvol leven (2016). Ze geeft nu zelf les aan Kraaybeekerhof Academie in het vak Voeding Leeft en verzorgt
cursussen, waarin vitaliteit van voeding centraal staat.

Op 25 november 2023 komt Petra vertellen over:

Voeding Leeft!

Pieter Govaerts

Pieter Govaerts (1995) groeide op in Dorpsgemeenschap Widar, waar hij nu werkzaam is als orthopedagoog. Voordien was hij vier jaar leerkracht in de steinerschool van Wilrijk. Heden ten dage probeert hij op verschillende manieren de antroposofie beleef- en begrijpbaar te maken. Dit doet hij onder andere op Widar en vanuit het ImpulsA-netwerk.

Pieter zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.

Margriet Govaerts

Margriet Govaerts (1991) werd geboren en groeide op te Widar: een antroposofische dorpsgemeenschap. Ze werkt al enkele jaren als leerkracht in het bijzonder lager onderwijs. Daarnaast ondersteunt en begeleidt ze mensen als lifecoach in haar eigen praktijk. Haar passie ligt in het verdiepen in de ontwikkeling en de levensloop van de mens.

Margriet zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.

Ad Dekkers

Ad Dekkers, psychotherapeut, werkzaam geweest in de (antroposofische) psychiatrie en in een eigen psychotherapeutische praktijk, was mede oprichter en jarenlang voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Antroposofische Psychotherapie. Ad heeft een daarbij vele initiatieven ontplooid, zoals een eerste wereldcongres in Driebergen-Zeist met deelnemers uit alle vijf continenten, en het opstarten van opleidingen voor antroposofische psychotherapie zowel in Nederland als in het buitenland. Door dit laatste kon Ad als ‘internationale coördinator psychotherapie’ van de Medische Sectie in Dornach (CH) veel collega’s enthousiasmeren om in het eigen land aan het werk te gaan. Ad’s interesse is vooral: hoe maak je antroposofie door diverse oefeningen praktisch toepasbaar in het dagelijkse leven?

Op 16 december 2023 komt Ad vertellen over:

Angsten omvormen tot inzicht, hoop, moed en mededogen

Henriette Dekkers

Henriette Dekkers werkte als klinisch psycholoog in een antroposofisch Therapeuticum, en is daarmee nog actief verbonden. Samen met Ad zijn de wereldwijde opleidingen tot stand gekomen, en nog altijd zijn er landen waar opleidingsinitiatieven worden gestart. Haar interesse gaat vooral uit naar de vroegkinderlijke hechting, aan het gezinssysteem waarin een kind groot wordt, en aan de interculturele wisselwerkingen in mensengemeenschappen.

Op  16 december 2023 komt Henriette vertellen over:

Angsten omvormen tot inzicht, hoop, moed en mededogen

Mattias Goderis

Mattias Goderis is pedagoog en directeur van een sociaaltherapeutische voorziening: ‘De Christoforusgemeenschap’ waar hij ook woont met zijn gezin. Mattias richte samen met enkele vrienden de Zomeruniversiteit Antroposofie op en is nu actief in Huis voor antroposofie: ‘De SoofA’.

Op 27 januari 2024 komt Mattias vertellen over:

Zelfkennis, sleutel tot samenwerking

Bart Vanmechelen

Bart Vanmechelen (1963) studeerde psychologie in België en organisatieontwikkeling in Engeland en werkt voor de vorming van medewerkers en organisatieontwikkeling in de heilpedagogische beweging in België.  Daarnaast is Bart lid van het leadership team van de Anthroposophic Council for Inclusive Social Development aan het Goetheanum. Bart is lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in België. Bart is getrouwd met Ineke Van den Bosch en is vader van vier volwassen kinderen.

Op 24 februari 2024 komt Bart vertellen over:

Meditatie

Ineke Van den Bosch

Ineke Van den Bosch (1965) studeerde beeldhouwen en leerkracht plastische kunsten in België en steinerpedagogie en beeldhouwen aan het Emerson College in Engeland en in Zeist, Nederland. Ze werkt als leerkracht kunstzinnige vakken in de steinerschool van Lier. Ze is zelfstandig beeldhouwster en geeft cursussen. Ze is getrouwd met Bart Vanmechelen en is moeder van vier volwassen kinderen.

Op 24 februari 2024 komt Ineke vertellen over:

Meditatie

Melanie Lauwaert

Melanie Lauwaert (1988, Gent) is oudleerling van de steinerschool Gent. Als jongere was ze verbonden met de internationale jeugdsectie en organiseerde verschillende sociale projecten. Na ervaringen als leerkracht in de steinerpedagogie koos ze voor een meer therapeutische weg. De laatste jaren was ze actief als kunstzinnig therapeute en in het vormingswerk met leraren. Sinds 7 jaar is ze mede-oragnisator van de Zomeruniversiteit Antroposofie en ze staat mee aan de kiem van ImpulsA. Momenteel werkt en woont ze op Widar, een antropo-sofische dorpsgemeenschap voor volwassenen met een beperking.

Melanie zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.

Christine Gruwez

Christine Gruwez (1942, Kortrijk), studeerde Klassieke talen, Filosofie en Taalwetenschap (Iranistik) aan de KU Leuven.
Ze was lerares aan de Hiberniaschool, docente aan de Vrije Volkshogeschool en docente  aan de Thomas More Hogeschool. Ze geeft Voordrachten en Werkgroepen in Europa, Nabije en Midden Oosten en USA. Publicaties o.a. Leven in onzekerheid, Tijdgenoot worden, Via Libra, Meditaties over Onmacht, Via Libra, Mani en Rudolf Steiner en hun ontmoeting in de toekomst, Nearchus.

Op 30 maart 2024 komt Christine vertellen over:

Europa: een gemeenschap als organisme of als organisatie? Of beide?

Bastiaan Baan

Bastiaan Baan (Haarlem, Nederland 1949) heeft zich ruim 50 jaar van zijn leven bezig gehouden met de antroposofische scholingsweg – eerst als vrije schoolleraar; vanaf 1981 ruim 40 jaar als priester in de Christengemeenschap en als docent aan priesteropleidingen in de Verenigde Staten en Duitsland. In 1999 schreef hij ‘Wegen naar christelijke meditatie’, dat ook in het Engels en Duits vertaald werd. In 2020 verscheen een vervolg op dit thema in zijn boek ‘Wegen naar westerse meditatie.’

 

Op 27 april 2024 komt Bastiaan vertellen over:
De toekomst van de aarde

Jesse Mulder

Jesse Mulder (Alkmaar, 1982) bezocht als kind de vrijeschool en tevens de Christengemeenschap, inclusief de zomerkampen. Jarenlang is hij actief geweest voor zowel de kamporganisatie alsook binnen de antroposofische jongerenbeweging, in Nederland en internationaal. Bij wijze van tussenjaar spendeerde hij 2 jaar aan het priesterseminarie te Stuttgart, waarna hij te Utrecht filosofie studeerde wat, na een promotietraject, uitmondde in zijn huidige aanstelling aldaar als universitair docent-onderzoeker filosofie. Daarnaast schrijft en spreekt hij geregeld voor diverse soorten publiek. Met zijn vrouw en twee dochters woont hij in Driebergen.

Op 25 mei 2024 komt Jesse vertellen over:

Wetenschap, techniek en transhumanisme

Ianthe Lauwaert

Ianthe Lauwaert (1988, Gent) is oud leerling van de Steinerschool Gent. Ze begon voor het eerst te werken met verhalen in Israel en Palestina en verdiepte haar studie aan Free Columbia, New York, en de International School of Storytelling, Engeland. Samen met haar partner Melody Brink creëerde ze onder andere de voorstellingen ‘De Groene Slang en de Schone Lelie’, en ‘Parsifal’, die haar op verschillende internationale podia brachten. Ianthe is mede- oprichter van een Steinerschooltje op Emerson College waar ze momenteel klasleerkracht is.

Ianthe zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.