Alchemie van het alledaagse

                                                     

         Jaartraject antroposofie & levenskunst

“Antroposofie is een weg tot zelfkennis en daardoor kennis van de wereld. Ze helpt om midden in deze wereld te staan en in de praktijk vorm te geven aan een spirituele levenshouding.”

Vandaag leven we in een tijd van grote uitdagingen en veranderingen. Dit roept uiteenlopende reacties in ons op en vaak richten we onze blik buiten onszelf voor oplossingen.
Hoe kunnen wij zelf, van binnenuit, een antwoord bieden? Tot welke ontwikkeling worden wij als mens opgeroepen? Wat betekent het om waarlijk mens te zijn of te worden en hoe kunnen wij dat in deze tijd benaderen?

Het doel van ‘Alchemie van het alledaagse’ is om inzicht en het praktische leven met elkaar te verbinden. Wij gaan er vanuit dat uiteindelijk in de mens zelf beide polen samen komen en de derde weg, die van het midden, mogelijk maken. De mens zoekt in wezen altijd naar wie hij is en wat hij hier te doen heeft. Met andere woorden zoeken we inzicht in het ware zodat we het goede kunnen doen.

We zullen verschillende lagen van de werkelijkheid leren kennen. Zo bouwen we aan een levend en rijk begrip van mens en wereld. We gaan zo te werk dat iedereen de inhouden en ervaringen kan integreren in het dagelijkse leven, of je nu leraar bent, studeert, in de zorg werkt, een bedrijf runt of voor je kinderen zorgt! We gaan met de antroposofie aan de slag op zo’n manier dat we het kunnen begrijpen, beleven en realiseren. Dit met als doel om het dagelijks leven te doordringen met een spiritueel begrip: de alchemie van het alledaagse!

Onze pijlers

We werken vanuit drie pijlers. Deze vormen een samenhangend geheel van inzicht, ontwikkeling van jezelf en wat je daarmee vanuit samenhang aan de wereld kan bijdragen.

Onderzoek

Ieder mens, een onderzoeker: onderzoek in antroposofische zin houdt in dat je als onderzoeker niet buiten je onderzoeksthema blijft staan. Je moet jezelf engageren en omscholen, in je denken, voelen en willen, om dieper in de werkelijkheid door te dringen.

Scholing

De voorwaarden voor dergelijk onderzoek zijn onder andere de zelfontwikkeling en de ontwikkeling van hogere kenorganen. Scholing van jezelf heeft tevens vaak een sociaal motief aan de grondslag: zelfontwikkeling doe je ook voor de ander, voor je omgeving.

Dienstbaarheid

Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden krijgt pas ten volle waardigheid als ze dienstbaar kunnen worden voor je omgeving en de wereld. Je wordt actief in een grotere samenhang, schakelt daarin jezelf in, zodanig dat het dienstbaar wordt. Je handelt naar wat de situatie op dat moment vraagt.