Alchemie van het alledaagse

                                                     

         Jaartraject antroposofie & levenskunst

Het traject

Het traject bestaat uit 9 maandelijkse live bijeenkomsten en 9 tussentijdse online verdiepingsmomenten. Het is mogelijk om een deel van het hele traject te volgen, zie hieronder naar de uitleg over de modules.

Tijdens de live bijeenkomsten komen er mensen aan het woord die vanuit inzicht en praktische levenservaring een thema uitdiepen. Er wordt aanvullend een oefening gedaan die thuis verder uitgewerkt kan worden. We gaan samen in proces en onderzoeken hoe de inzichten ons dagelijks leven kunnen beïnvloeden en bevruchten. In de namiddag is er ruimte voor uitwisseling en verdieping aan de hand van verschillende kunstzinnige en sociale methodieken.

De online momenten vinden één avond per maand plaats en zijn bedoeld om met de deelnemers en de spreker uit te wisselen over de oefening en hoe dit landt in het dagelijks leven. Er wordt ingegaan op vragen en indien nodig worden verdere mogelijkheden tot integreren aangereikt.

Modules

Dit jaartraject is vormgegeven in 3 modules van telkens 3 bijeenkomsten.
De drie modules vormen een geheel, toch zijn de modules ook op zichzelf staand. Hierdoor is het perfect mogelijk om slechts één of twee modules te volgen.

Module 1: Mens zijn

In de eerste module gaan we op zoek naar wat het betekent om mens te zijn. Wat is de bestemming van de mens en hoe uit zich dit in deze tijd? Wat betekenen vrijheid en liefde voor de mens en de wereld? En hoe kunnen we op zoek gaan naar waarheid? Welke lagen kunnen we aan het menszijn onderscheiden en wat betekenen gender en identiteit in het licht van de mens als gelaagd wezen? We bouwen samen aan een begrip van het menselijk wezen en waar we als mensheid vandaan komen, waar we staan en waar we naartoe (kunnen) gaan.

Data, sprekers en inhouden
 • 24 sept. 2022: Vrijheid en liefde, de weg van de mens
  Melanie en Ianthe Lauwaert
 • 29 okt. 2022: Onze menselijke identiteit als spiritueel gegeven, met de focus op gendervraagstukken
  Luc Vandecasteele
 • 26 nov. 2022: Zoeken naar waarheid in de draaikolk van de moderniteit
  Mathijs van Alstein
 • Online momenten: 5 oktober 2022, 9 november 2022 & 7 december 2022

Locatie: MSV De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Antwerpen

Module 2: Mens-zijn in ontwikkeling

In de tweede module gaan we aan de slag met het thema ‘ontwikkeling’. Wat past er bij de hedendaagse bewustzijnsontwikkeling? Hoe worden we tot tijdgenoot? We onderzoeken het
goede en het kwade en hoe we onszelf kunnen ontwikkelen aan het dagelijkse leven. Verschillende scholingsmethodieken komen aan bod en worden geoefend. Verder gaan we ook in op biografische en karmische wetmatigheden en hoe deze ons kunnen bijstaan in wat we in het
leven (kunnen gaan) ervaren.

Data, sprekers en inhouden
 • 17 dec. 2022: Het dagelijks leven als scholingsweg
  Bastiaan Baan
 • 28 jan. 2023: Tijdgenoot worden en het midden tussen goed en kwaad
  Christine Gruwez
 • 25 feb. 2023: Biografische wetmatigheden om dichter bij onze levensopdracht te komen
  Yo en Karel Bellinkx
 • Online momenten: 28 dec. 2022, 8 feb. & 8 maart 2023

Locatie: Steinerschool Gent, Kasteellaan 54, 9000 Gent

Module 3: Mens-zijn in de wereld

In de derde module ligt de focus op samenleving en maatschappij. Hoe kunnen impulsen vruchtbaar zijn voor onze omgeving? Hoe kunnen we tot begrip komen van de verschillen tussen mensen en waarin ligt onze gemeenschappelijkheid? We kijken ook naar het wezen van eigendom en geld. Wat kan ik verwachten en wat kan ik mij toe-eigenen? Wat zijn de gevolgen van mijn keuzes? Wat is de duurzaamste keuze, voor zowel mens, dier als aarde? Hoe dragen we zorg voor de wereld en de natuur?

Data, sprekers en inhouden
 • 25 maart 2023: Samenwerking en gemeenschapsvorming
  Bart Vanmechelen
 • 29 april 2023: Broederschap in relatie tot eigendom en geld
  Reinoud van Bemmelen
 • 27 mei 2023: Van de aarde leren houden, werken aan nieuwe bodem
  Johannes Kronenberg
 • Online momenten: : 5 april, 10 mei & 7 juni 2023

Locatie: MSV De Es, Diksmuidelaan 227, 2600 Antwerpen