Alchemie van het alledaagse

                                                     

         Jaartraject antroposofie & levenskunst

Het team

Aan de wieg van dit initiatief staan zeven mensen: Pieter Govaerts, Melanie Lauwaert, Luc Vandecasteele, Bastiaan Baan, Christine Gruwez, Bart Vanmechelen en Ineke Van den Bosch. Zij worden bijgestaan door alle andere betrokkenen en vormen samen een team in het jaartraject. Speciale dank gaat uit naar de Antroposofische vereniging in België en ImpulsA.

Hieronder vindt u een overzicht van alle sprekers en facilitators van het jaartraject!

 

Bastiaan Baan

Bastiaan Baan (Haarlem, Nederland 1949) heeft zich ruim 50 jaar van zijn leven bezig gehouden met de antroposofische scholingsweg – eerst als vrije schoolleraar; vanaf 1981 ruim 40 jaar als priester in de Christengemeenschap en als docent aan priesteropleidingen in de Verenigde Staten en Duitsland. In 1999 schreef hij ‘Wegen naar christelijke meditatie’, dat ook in het Engels en Duits vertaald werd. In 2020 verscheen een vervolg op dit thema in zijn boek ‘Wegen naar westerse meditatie.’

 

Op 17 december 2022 komt Bastiaan vertellen over:
Het dagelijks leven als scholingsweg

Yo en Karel Bellinkx

Karel Bellinkx en Yo Bellinkx-Peeters zijn beiden actief in de Praktijk voor Biografiek.
Yo is reeds een lange tijd werkzaam als biografisch coach en gaf verschillende jaren les aan het opleidingsinstituut voor Biografie in Nederland.
Karel heeft ervaring in de steinerpedagogie als leraar en later als lerarencoach in verschillende scholen.
Samen hebben ze vele opleidingen en cursussen gegeven rond biografie en karma, evangeliewerk en scholingsthema’s.

Op 5 februari 2023 komen Yo en Karel vertellen over:

Biografische wetmatigheden om dichter bij onze levensopdracht te komen

Pieter Govaerts

Pieter Govaerts (1995) groeide op in Dorpsgemeenschap Widar, waar hij nu werkzaam is als orthopedagoog. Na zijn studies als leerkracht voor het steineronderwijs in Leiden (NL) was hij vier jaar leerkracht in de steinerschool van Wilrijk. Op dit moment volgt hij een vervolgopleiding antroposofische diagnostiek, gespreks- en psychotherapie aan de Academie Antroposofische Gezondheidszorg in Nederland.
Naast zijn werk en studies is hij mede-organisator van de Zomeruniversiteit Antroposofie en mede-initiatiefnemer van ImpulsA.  

Pieter zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.

Christine Gruwez

Christine Gruwez (1942, Kortrijk), studeerde Klassieke talen, Filosofie en Taalwetenschap (Iranistik) aan de KU Leuven.
Ze was lerares aan de Hiberniaschool, docente aan de Vrije Volkshogeschool en docente  aan de Thomas More Hogeschool. Ze geeft Voordrachten en Werkgroepen in Europa, Nabije en Midden Oosten en USA. Publicaties o.a. Leven in onzekerheid, Tijdgenoot worden, Via Libra, Meditaties over Onmacht, Via Libra, Mani en Rudolf Steiner en hun ontmoeting in de toekomst, Nearchus.

Op 28 januari 2023 komt Christine vertellen over:

Tijdgenoot worden en het midden tussen goed en kwaad

Johannes Kronenberg

Johannes Kronenberg (1991, Bosch en Duin, Nederland) heeft zijn wortels in de kunsten en duurzame ontwikkeling. Hij is werkzaam en woonachtig in Dornach, Zwitserland en actief voor het Goetheanum middels onderzoek en organisatieontwikkeling. Daarnaast is hij actief als gastdocent en werkzaam in verschillende besturen van samenleving- vernieuwende en verzorgende organisaties.

Op 27 mei 2023 komt Johannes vertellen over:

Van de aarde leren houden
Werken aan nieuwe bodem

Melanie Lauwaert

Melanie Lauwaert (1988, Gent) is oudleerling van de steinerschool Gent. Als jongere was ze verbonden met de internationale jeugdsectie en organiseerde verschillende sociale projecten. Na ervaringen als leerkracht in de steinerpedagogie koos ze voor een meer therapeutische weg. De laatste jaren was ze actief als kunstzinnig therapeute en in het vormingswerk met leraren. Sinds 7 jaar is ze mede-oragnisator van de Zomeruniversiteit Antroposofie en ze staat mee aan de kiem van ImpulsA. Momenteel werkt en woont ze op Widar, een antropo-sofische dorpsgemeenschap voor volwassenen met een beperking.

Op 24 september 2022 komt Melanie vertellen over:

Vrijheid en liefde
de weg van de mens

Ianthe Lauwaert

Ianthe Lauwaert (1988, Gent) is oud leerling van de Steinerschool Gent. Ze begon voor het eerst te werken met verhalen in Israel en Palestina en verdiepte haar studie aan Free Columbia, New York, en de International School of Storytelling, Engeland. Samen met haar partner Melody Brink creëerde ze onder andere de voorstellingen ‘De Groene Slang en de Schone Lelie’, en ‘Parsifal’, die haar op verschillende internationale podia brachten. Ianthe is mede- oprichter van een Steinerschooltje op Emerson College waar ze momenteel klasleerkracht is.

24 september 2022 zal Ianthe als verteller meewerken aan de bijdrage van Melanie

Vrijheid en liefde
de weg van de mens

Mathijs van Alstein

Mathijs van Alstein (1976) ging naar de Rudolf Steinerschool in Antwerpen en studeerde daarna filosofie aan de Universiteit Antwerpen, de Vrije Universiteit Brussel en de Katholieke Universiteit Leuven. Hij promoveerde in 2005 aan de UA met een doctoraat over Martin Heidegger. Sinds 2010 is hij priester in De Christengemeenschap van Zeist. Bij uitgeverij Urachhaus verscheen dit jaar “Versuche in der Leere: Von der Leidenschaft zur Erkenntnis”, een bundel met korte essays over de oude en nieuwe mysteriën. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen.

Op 26 november 2022 komt Mathijs vertellen over:

Zoeken naar waarheid in de draaikolk van de moderniteit

Reinoud van Bemmelen

Als beeldhouwer en ondernemer probeert Reinoud dagelijks de wereld een beetje mooier te maken. Door samen te werken met andere ondernemers heeft hij veel ervaring opgedaan met het vormgeven van een menswaardige economie. Vanuit de Sleipnir-organisatie, waarmee deze ondernemers verbonden zijn, onderzoeken zij hoe ze origineel en oorspronkelijk met de geldstromen om kunnen gaan. Hieruit ontstaan nieuwe mogelijkheden en vormen in samenleven en samenwerken, die vitaal en toekomstbestendig zijn.

Op 29 april 2023 komt Reinoud vertellen over:

Broederschap in relatie tot eigendom en geld

Luc Vandecasteele

Luc Vandecasteele (° 1954) werkte van 1978 tot 2019 als antroposofisch georiënteerd huisarts. In 1979 opleiding algemene antroposofie en antroposofische geneeskunde in Nederland. Adviserend schoolarts in twee steinerscholen. Van 1988 tot 2008 bestuurslid van de antroposofische vereniging in België. Publicaties: “Het dierbare België”; “Islam en christendom”; “Geen mens zonder god”. Cursussen over menskunde, pedagogie, gezondheid en ziekte. Vader van 6, grootvader van 8.  

Op 29 oktober 2022 komt Luc vertellen over:

Onze menselijke identiteit als een spiritueel gegeven
Met de focus op gendervraagstukken

Ineke Van den Bosch

Ineke Van den Bosch (1965) studeerde beeldhouwen en leerkracht plastische kunsten in België en steinerpedagogie en beeldhouwen aan het Emerson College in Engeland en in Zeist, Nederland. Ze werkt als leerkracht kunstzinnige vakken in de steinerschool van Lier. Ze is zelfstandig beeldhouwster en geeft cursussen. Ze is getrouwd met Bart Vanmechelen en is moeder van vier volwassen kinderen.

Ineke zal een taak als facilitator opnemen tijdens de opleidingsdagen.

Bart Vanmechelen

Bart Vanmechelen (1963) studeerde psychologie in België en organisatieontwikkeling in Engeland en werkt voor de vorming van medewerkers en organisatieontwikkeling in de heilpedagogische beweging in België.  Daarnaast is Bart lid van het leadership team van de Anthroposophic Council for Inclusive Social Development aan het Goetheanum. Bart is lid van het bestuur van de Antroposofische Vereniging in België. Bart is getrouwd met Ineke Van den Bosch en is vader van vier volwassen kinderen.

Op 25 maart 2023 komt Bart vertellen over:

Samenwerking en gemeenschapsvorming